Nákupný košík 0 kus - 0.00 € 0
0 kus - 0.00 € 0

Súhlas s posielaním informačných emailov

Ako dotknutá osoba udeľujem súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rámci registrácie do informačného systému prevádzkovateľa – Zdenek Pichlík – AKVA s miestom podnikania Lidér Tejed 268, 929 01 Povoda, IČO: 37489658  v rámci jeho informačného systému IS Informačné emaily. 

Účelom tohto informačného systému prevádzkovateľa je podpora odbytu jeho tovaru. Účelom registrácie dotknutej osoby v IS Informačné emaily u prevádzkovateľa je odoberanie informačných emailov, v ktorých prevádzkovateľ buď informuje dotknutú osobu o aktualitách v jeho obchodnej činnosti, o aktualitách v ponuke tovarov a služieb alebo upozorňuje na závažné skutočnosti spojené s prevádzkovaním podnikania. Odoberanie informačných emailov je po úspešnej registrácii aické, tj. informačné emaily sú zasielané dotknutej osobe po úspešnej registrácii aicky.

Tento súhlas sa týka nasledovných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého/prechodného pobytu, kontaktné údaje/emailová adresa.

 

Beriem na vedomie nasledovné skutočnosti:

Registrácia dotknutej osoby v IS Informačné emaily a odoberanie informačných emailov od prevádzkovateľa nie sú spojené s akoukoľvek peňažnou alebo nepeňažnou odplatou či už prevádzkovateľa pre dotknutú osobu alebo dotknutej osoby pre prevádzkovateľa. V dôsledku registrácie v IS Informačné emaily nevzniká pre dotknutú osobu voči prevádzkovateľovi žiaden záväzok či nárok (napr. využiť službu prevádzkovateľa alebo akokoľvek sa podieľať na činnosti prevádzkovateľa).

 

Poučenie:

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť buď emailom na info@shrimp-farm.sk  alebo písomnou formou zaslanou na adresu miesta podnikania  prevádzkovateľa – Zdenek Pichlík – AKVA s miestom podnikania Lidér Tejed 268, 929 01 Povoda, IČO: 37489658. Odvolanie súhlasu sa nedotýka zákonnosti spracovania Vašich osobných údajov poskytnutých do času odvolania súhlasu. Bez Vášho súhlasu nie je možné úspešne dokončiť registráciu v IS Informačné emaily u prevádzkovateľa, teda bez úspešnej registrácie informačné emaily nebudete dostávať. V prípade odvolania súhlasu bude Vaša registrácia v IS Informačné emaily zrušená. V ďalšom Vám nebudú zasielané žiadne informačné emaily.

Heslo musí obsahovať minimálne 4 znaky
0
    0
    Košík
    Váš košík je prázdnyVrátiť sa späť do obchodu